LAF-bänkar - ScanLaf

LaboGene sätter standarden för kvalitet, design, innovation och service av LAF-bänkar, en standard som kommer från 40 års erfarenhet i branschen. Genom kontinuerlig innovation har utvecklat våra säkerhetsbänkar som de uppfyller kraven som den danska marknaden ställer.
  
På LaboGene har vi alltid strävat efter att bidra positivt till den medicinska industrin i hela världen. Vi erbjuder mikrobiologiska säkerhetsbänkar av innovativ design och oöverträffad tillförlitlighet samtidigt som vi använder energisparande och miljövänliga komponenter för att producera de mest energieffektiva och miljövänliga mikrobiologiska säkerhetsskåpen.
 
Vi har ett globalt partner- och återförsäljarnätverk, vilket gör att vi kan erbjuda laboratorieutrustning av högsta kvalitet för våra kunder. Detta följs upp av en behörig service under produkternas hela livslängd.
 
En LAF-bänk är ett ventilerat skåp avsett att skydda användaren, produkten och/eller omgivningen mot aerosoler som uppstår när man arbetar med potentiellt hälsofarliga och hälsofarliga mikroorganismer.
 
LAF säkerhetsbänkar är indelade i olika kategorier beroende på det arbete som utförts i dem- det är viktigt att BSC-skåpet uppfyller kraven som ställs i ditt laboratorium gällande säkerheten för användaren, produkten och miljön.
 
Det finns tre olika klasser av LAF-bänkar: klass I, klass II och klass III.
  • En klass I Säkerhetsbänk skyddar användaren och omgivningen och används bland annat för pulvermedicinhantering och organiska lösningsmedel. 
  • En klass II BSC säkerhetsskåp skyddar både användaren, miljö och produkten, och används till exempel för mikrobiologiskt arbete, medicin och cellarbete. 
  • En klass III LAF-bänk ger samma skydd som en klass II men är utformad för att fungera med infektiösa mikroorganismer som används i biosäkerhet riskgrupp 4 (t ex ebola), och erbjuder maximalt skydd för miljön, produkten och användaren.
LaboGene producerar både klass I och II. Förutom dessa bänkar producerar vi också två sterilbänkar med laminärflöde där kvaliteten på luften är H14 och produkten skyddas optimalt. Den här typen används t ex vid mikrobiologiskt arbete, hantering av sterila föremål samt inom elektronikindustrin.
 
LaboGene erbjuder ett skräddarsytt program av anpassningsbara LAF-säkerhetsbänkar, down-flow moduler och luftduschar för industri-, laboratorie- och biologiska tillämpningar.
 
Genom oss i Danmark har du möjlighet att köpa LAF-bänkar av högsta kvalitet och få kvalificerad teknisk service när du behöver det under hela bänkens livslängd.
 
Ring oss på +45 3940 2566 eller skicka ett e-postmeddelande på info@labogene.com om du har frågor eller behöver köpa nya LAF-bänkar.

Vi erbjuder följande biosäkerhetsskåp klass II:

Mars och Mars Pro:
Mars och Mars Pro biosäkerhetsskåp klass II A2 ger skydd för användare, produkt och omgivning. Luften sugs från arbetsöppningen in under skåpets arbetsyta och strömmar sedan upp på baksidan av arbetsområdet, där 70% av luften återcirkuleras genom huvudfiltret för att uppnå "down flow" och resterande 30% släpps ut i rummet eller ventilationssystemet. Frånluften filtreras genom ett HEPA-filter.
 
LAF-bänkens recirkulation ger användaren skydd på grund av inflöde, produktskyddet garanteras på grund av down flow och skydd för omgivningen garanteras på grund av den filtrerade frånluften.
 
Mars Pro är en trippel-filterbänk med ett säkert filterbytesystem. Trippelfiltertekniken garanterar eliminering av korskontaminering, eftersom luften i arbetsområdet har gått igenom två uppsättningar av HEPA-filter.
 
LAF-bänkar kan köpas i olika storlekar från 900 mm till 1800 mm, och tre typer är certifierade av TÜV enligt EN 12469 - Mars 1200 & 1500 och Mars Pro 1800.
Mars Pro 1800 med tre filter är även certifierade enligt EN 12980.
 
Säkerhetsskåp är det perfekta valet för alla typer av arbete som kräver användar-, produkt- och omgivningsskydd, som till exempel vävnadskultur, viruspartiklar, mikrobiologi etc.
Mars B2:
Mars B2 är en klass II typ B2 säkerhetsbänk med 100% avkastning. Detta är godtagbart enligt den amerikanska NSF 49 standarden men inte under den europeiska standarden EN 12469.
 
LAF-bänken har en 200 mm arbetsöppning och måste alltid vara ansluten till ventilationssystem.
Mars B2 är på många sätt identisk med standard Mars-bänken. Den enda skillnaden är att medan Mars-bänken är 70% återvinning och 30% avkastning, är Mars B2 100% avkastning.

Mars B2 erbjuder komplett användar-, produkt- och omgivningsskydd med möjligheten att ha en hög fönsteröppning.

Denna LAFbänk är lämplig för mikrobiologiskt arbete som kräver produktsterilitet och kan innebära användning av små mängder lösningsmedel, syror eller kemikalier som det normalt arbetas med i vanliga dragskåp.

Då Orion och Mars Pro har ett säkert förfilterbytessystem, är skåpet perfekt för alla typer av djurstudier, inklusive teknik, drift och burskifte.
Orion:
Orion är en klass II mikrobiologisk säkerhetsbänk med 100% avkastning som Mars B2.
 
BSC bänkar har också en 200 mm arbetsöppning och måste alltid vara ansluten till ventilationssystem. Orion har en liknande konstruktion som ett Mars Pro-skåp men har en annan säkert filterbytessystem. Filtren i Orion byts från framsidan av skåpet medan byte på Mars Pro sker inne i skåpet.
 
Luft utkastet på Orion sitter på sidan av den nedre delen av LAF-bänken, medan på Mars Pro sitter det upptill. Skåpet används normalt på samma sätt som Mars Pro-skåp när det krävs ett säkert filterbytessystem. Orion erbjuder komplett användar-, produkt- och omgivningsskydd med möjlighet att ha en hög fönsteröppning och är lämplig för samma typ av arbete som Mars B2 skåp.
Sirius:
Sirius är ett kompakt biosäkerhetsskåp klass II och erbjuder samma nivå av användar-, produkt- och omgivningsskydd som andra klass II-bänkar. Bänken finns med 20 cm arbets- öppning, vilket ger enkel tillgång till arbetsytan. Alternativt är bänken försedd med hål för armarna, vilket ökar skyddet och samtidigt sparar på energiutsläppet.
 
Laminärflödes-bänken är den perfekta kompakta arbetsstationen för arbete med cellkulturer, mikrobiologi, farmaceutiska- och cytostatiska applikationer.
Minerva:
Minerva är en biologiskt säkerhetsbänk som erbjuder det ultimata skyddet för användaren, produkten och miljön samtidigt som det ger optimal kontroll och förvaring av farliga ämnen.
 
LAF-bänken är konstruerad och tillverkad i enlighet med EN 12469 och är ergonomiskt byggd. Minerva erbjuder en lufttät förseglad arbetsyta som är nödvändig när det krävs total kontroll, förvaring och skydd.
Minerva är en helt stängd och aerosoltät bänk. En par handskar är mekaniskt fästa på framsidan av bänken, så att användaren inte är i fysisk kontakt med arbetsområdet och allt arbete i bänken sker därför också med handskar. En säkerhetsluftsluss är fäst vid sidan av chassit, så att operatören inte kommer i direkt kontakt med den biologiska risken från produkten.

Vi erbjuder följande klass I biosäkerhetsbänk:

Atlas:
Atlas är en kompakt individuell arbetsstation för säker hantering och arbete med kemikalier och pulvermaterial. En inbyggd fläktmotor och HEPA-filter säkerställer att användar- och omgivningsskyddet är optimalt.
 
Dess digitala styrsystem, låga ljudnivå och låga energiförbrukning, samtidigt som den är lätt placerbar, gör Atlas till en perfekt arbetsplats för många olika tillämpningar.
Jupiter:
Denna biosäkerhetsbänk erbjuder användar- och omgivningsskydd där luften sugs från laboratorieutrymmet in i arbetsöppningen och sedan ut till rum eller ventilationssystem. Frånluften filtreras genom ett HEPA-filter.
 
Jupiter är lämplig för att utvinna stora mängder organiska föreningar, luftburna partiklar, pulvermaterial och salter.

Vi erbjuder följande sterila bänkar för endast produktskydd:

Fortuna:
Fortuna är en vertikal LAF-bänk som innehåller den senaste laminator-teknologin och energibesparingen, HEPA-filtrering och ett antal optioner som ger optimalt skydd för dina produkter.
 
Luften sugs in i toppen av skåpet där den passerar genom ett förfilter och därefter till primärfiltret, vilket resulterar i down flow och ger säkert produktskydd. Därefter strömmar luften ut från arbetsöppningen och från den bakre delen av skåpet, och ger därmed en miljö med positivt tryck.

Den turbulenslösa luften ger en ren och steril arbetsplats med ett fullgott skydd för dina produkter mot mikrobiologiska störningar och föroreningar.

Det sterila skåpet är det perfekta valet när en steril miljö krävs, som vid PCR, cellodling, mikrobiologiska applikationer, växtvävnadskultur etc.
Titan:
Titan Basic och Titan PCR är vertikala "mini" LAF-bänkar som erbjuder säkerhet och sterilitet, vilket eliminerar risken för mikrobiologiska störningar och förorening av din produkt.
 
De sterila LAF-bänkarna är lätta att transportera och placera i ditt laboratorium på grund av sin storlek och kan samtidigt också placeras på laboratoriebord. Titan har samma luftflöde och luftkvalitet som det större sterila skåpet Fortuna.

Titan är det perfekta valet när ett sterilt arbetsområde och praktisk användning krävs, såsom exempelvis vid PCR, cellodling, mikrobiologiska tillämpningar och växtvävnadsodling.
Genom oss har du möjlighet att köpa LAF-bänkar av högsta kvalitet och få kvalificerad teknisk service när du behöver det under bänkens hela livslängd.

Ring oss på +45 3940 2566 eller skicka ett e-postmeddelande på info@labogene.com om du har frågor eller behöver köpa nya LAF-bänkar.

Contact LaboGene

You are always welcome to
contact LaboGene by using the below contact form
Name:
*
E-mail:
*
Telephone:
*
Message:
*
Copyright 2020 LaboGene™. All rights reserved | LaboGene A/S | Bjarkesvej 5 | DK-3450 Allerød | Tel. +45 3940 2566 | CVR: 39969238