Service af jeres sikkerheds-kabinetter og LAF-enheder

LaboGene er en dansk producent af sikkerhedskabinetter med mere end 40 års erfaringen i branchen. Vi har igennem disse år udviklet al nødvendig viden og kompetencer til at servicere alle serier af LAF-enheder af forskellige fabrikater.
 

Husker I at få serviceret jeres LAF-enheder?

Det er vigtigt at få lavet regelmæssige og præventive serviceeftersyn af jeres sikkerhedsbænke samt andre LAF-enheder for at opretholde den fulde arbejds- og funktionsduelighed så operatør-, produkt- og omgivelsessikkerheden bliver overholdt kontinuerligt.
Hertil benytter LaboGene udelukkende godkendt og kalibreret testudstyr således at jeres drift og sikkerhed ikke bliver sat på spil. Efter endt test, bliver jeres sikkerhedskabinetter samt andre LAF-enheder monteret med et mærkat, der viser at LAF-enhederne er godkendte. Ydermere bliver der udarbejdet en testrapport, der oplyser om LAF-enhedens tilstand.


LaboGene's baggrund indenfor service af sikkerhedskabinetter og LAF-enheder

LaboGenes serviceteknikere, der udfører service i Danmark, har hver især 20 års brancheerfaring og således stor erfaring med servicering af alle former for sikkerhedsbænke samt andre LAF-enheder. De er på kurser, afholder servicetræning for vores distributører og kunder rundt omkring i verden og er samtidig TüV certificeret i henhold til standarden EN 12469 og DIN 12980 for mikrobiologiske sikkerhedskabinetter og cytotoksiske kabinetter fra TüV Nord i Tyskland.
Dermed er du sikker på at alle installationer, vedligeholdelser, reparationer og justeringer af dine LAF-enheder kan foretages præventivt og i fuld overensstemmelse med både interne og eksterne kvalitetskrav, myndighedskrav og samtlige retningslinjer uden sikkerhedsrisici.

OVERLAD TRYGT SERVICEN AF JERES SIKKERHEDSBÆNKE og LAF-ENHEDER TIL OS

Servicetekniker, Sten Lund

 

Vi kan specifikt tilbyde

LaboGene tilbyder service- og reparationsaftaler samt regelmæssige eftersynskontrakter på sikkerhedskabinetter af forskellige fabrikater og servicerer ligeledes LAF-tage, loftindblæsninger, air showers, filterenheder i renrum samt ombygning af enhederne ved behov i laboratoriemiljøet.
Har I har andre behov, der ikke er dækket af overstående, så er I altid velkommen til at kontakte os for en vurdering af opgaven. Vi har erfaringen med at løse også de på papiret umulige opgaver.
 

Vi tilbyder for alle sikkerheds-bænke samt LAF enheder

  • Eftersyn/filtertest
Eftersynet foretages i henhold til produktets godkendelsesstandard på produktionstidspunktet og efter retningslinjer angivet i EN 12469.
Kontrollen består som minimum af:
Filterskanning med certificeret fotometer (Lækagetest), måling af down flow, henfaldsmåling, kontrol af installerede alarmer og deres setpunkter samt udstedelse af kontrolrapport.
Når I tegner en serviceeftersynsaftale med LaboGene behøver I ikke gøre yderligere, da I bliver registreret i vores servicesystem, hvor vi vil kontakte jer igen, når det er tid til jeres årlige serviceeftersyn.
  • Installation
Under installationen kontrolleres LAF-enheden for transportskader, sikker placering og opstilling i laboratoriemiljøet samt foretages installationstest med tilhørende kontrolrapport. Dermed kan vi på brugerstedet sikre samt dokumentere at din nye LAF-enhed allerede fra starten lever op til specifikationerne og er i overensstemmelse med standarden EN 12469. 
 
  • Reparation og filterskift
Vi tilbyder reparation og filterskift på dine sikkerhedskabinetter og andre slags LAF-enheder, såsom loftophængte LAF-tage.
Reparation og filterskift faktureres normalt efterfølgende efter timeforbrug, og vi har ligeledes mulighed for at give dig et tilbud på omfanget
  • KI Discus test
KI Discustesten og systemet er designet til at give vished om person- og/eller produktbeskyttelses faktorer i henhold til EN 12469.
Dette er en udvidet sikkerhedstest, hvor der ydermere tages højde for den fysiske placering af sikkerhedskabinettet og vil sikre at ventilation, indblæsningsarmatur eller andet ikke forstyrrer flowet i sikkerhedskabinettets arbejdsåbning.
Kontakt os gerne for yderligere information vedrørende denne specifikke test.
  • Røgtest
I alle LAF-enheder er det flow af ren luft, der skal sikre produkt-, operatør- og omgivelsesbeskyttelse. Ved at foretage en visualisering af luftens flow i arbejdsarealet kan det konstateres og dermed dokumenteres, at luft flowet faktisk lever op til dette.
LaboGene kan udføre en røgtest, der giver mulighed for at se hvordan flowet i arbejdsarealet er, og ikke mindst hvordan laminariteten af flowet er, hvordan flowet opfører sig i randområderne mellem LAF-enheden og det omliggende rum, hvilket er kritisk for sikker anvendelse af LAF-enheden.

Ved behov for service og tilbud

Kontakt vores serviceafdeling på

Tlf: (+45) 3940 2566
E-mail: sales@labogene.com 
 

Ligeledes er I også velkommen til at downloade vores brochure her:
 

Contact LaboGene

You are always welcome to
contact LaboGene by using the below contact form
Name:
*
E-mail:
*
Telephone:
*
Message:
*
Copyright 2024 LaboGene™. All rights reserved | LaboGene A/S | Bjarkesvej 5 | DK-3450 Allerød | Tel. +45 3940 2566 | CVR: 39969238